fbpx

Громадська організація «Український центр європейської політики»  оголошує конкурс на заміщення вакантної посади бухгалтера. 

Головні завдання, які покладаються на бухгалтера:

 • Організація та ведення всіх ділянок бухгалтерського та податкового обліку згідно з вимогами чинного законодавства України та Донора;
 • Коректне оформлення первинної бухгалтерської документації. Підготовка договорів з контрагентами, актів та інших документів;
 • Правильне і своєчасне відображення всіх господарських операцій;
 • Контроль цільового використання коштів проектів;
 • Забезпечення відповідності всіх транзакцій українському законодавству, податковому кодексу та внутрішнім політикам;
 • Підготовка та подача звітності контролюючим органам, перерахування податків та внесків; регулярне проведення звірок зі сплати податків та внесків, за необхідності підготовка запитів контролюючим органам та відповідей на запити контролюючих органів;
 • Підготовка та подача фінансових звітів донорським організаціям у встановлені терміни;
 • Методична допомога працівникам організації з питань оформлення внутрішньої документації, контролю, звітності. ;
 • Систематизація бухгалтерських документів та контроль їх збереження;
 • Забезпечення коректності ведення та правильності відображення показників в програмі 1С, 8.2;

Вимоги до кандидатів:

 • Освіта вища (фінанси, економіка, бухгалтерський облік і аудит);
 • Досвід роботи на аналогічній посаді, бажано в неприбуткових організаціях;
 • Знання нормативно-правових документів та законодавчих документів, що регулюють облік неприбуткових організацій;
 • Професійне знання українського податкового законодавства і нормативних актів, що регулюють ведення бухгалтерського та податкового обліків;
 • Знання трудового законодавства;
 • Вільне користування бухгалтерською програмою 1С версії 2;
 • Високий рівень особистісної самоорганізації, не конфліктність, порядність та чесність;
 • Вміння організувати свій робочий час;
 • Вміння працювати в команді;
 • Здатність самостійно приймати рішення у межах своєї компетенції.

Резюме надсилати до 12 липня 2017р. на адресу: press@ucep.org.ua з темою листа «Бухгалтер»