fbpx

Громадська організація «Український центр європейської політики» (далі – ГО «УЦЄП») запрошує вас взяти участь у конкурсі щодо на надання послуг експерта з довірчих послуг та надіслати пропозицію до 16:00 25 березня 2021 року.

Основною метою діяльності ГО «УЦЄП» є сприяння реформам в Україні задля забезпечення демократичного розвитку та сталого економічного зростання. Для досягнення зазначеної мети, ГО «УЦЄП», серед іншого, готує експертно-аналітичні матеріали та розробляє рекомендації для органів влади з метою сприяння євроінтеграційним реформам в Україні.

Послуги будуть надаватися в проєкті «Моніторинг та адвокація виконання Додатку XVII-3 про телекомунікаційні послуги в рамках Угоди про асоціацію», що фінансується МФ «Відродження».

Зміст проєкту: Аналіз прогресу України у виконанні Додатку XVII-3 нормативних актів ЄС у таких сферах як телекомунікації, довірчі послуги та електронна комерція. Підготовка рекомендацій для виконання законодавчих та імплементаційних зобов’язань в рамках кожної із сфер з метою моніторингу та адвокації виконання зобов’язань України, визначених у Додатку XVII-3 про телекомунікаційні послуги в рамках Угоди про асоціацію.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ:

Вивчення тенденцій технологічного розвитку та регуляторних рекомендацій щодо оновлення законодавства та стандартів ЕС у сфері довірчих послуг (eIDAS, ETSI, CEN )

Етапи та опис робіт:

  1. Аналіз проблемних питань законодавчого регулювання, довірчих послуг та зокрема кваліфікованого електронного підпису (КЕП) в форматі дистанційного отримання та зберігання КЕП в країнах ЕС та Україні відповідно
  2. Аналіз механізмів та найкращих практик перевірки відповідності кваліфікованого електронного підпису (КЕП) в країнах ЕС та Україні відповідно
  3. Підготовка рекомендацій стосовно законодавчого врегулювання та відповідності стандартів щодо електронного підпису, електронних документів та інших форм довірчих послуг в рамках взаємного визнання довірчих послуг між ЕС та Україною.

Термін виконання робіт: березень – серпень 2021 року (250 годин робочого часу). В рамках конкурсу буде підтримано одну пропозицію, що відповідає технічному завданню і пропонує оптимальне співвідношення ціна-якість.

Просимо направляти заповнену та підписану пропозицію (за зразком) та CV на електронну адресу: press@ucep.org.ua.

Для вашої зручності, в додатку до листа ви можете знайти приклад бланку для заповнення комерційної пропозиції.

Для уточнень просимо звертатись за телефоном +38 067 461 81 80.

Примітки:

  • Пропозиція має бути подана в національній валюті та вказано, чи слід враховувати ПДВ
  • У пропозиції обов’язково повинна бути зазначено термін її дії.

БЛАНК_тендерної_пропозиції_довірчі_послуги