fbpx

Громадська організація «Український центр європейської політики» (далі – ГО «УЦЄП») запрошує вас взяти участь у конкурсі щодо на надання послуг експерта з телекомунікацій (електронних комунікацій) та надіслати пропозицію до 16:00 25 березня 2021 року.

Основною метою діяльності ГО «УЦЄП» є сприяння реформам в Україні задля забезпечення демократичного розвитку та сталого економічного зростання. Для досягнення зазначеної мети, ГО «УЦЄП», серед іншого, готує експертно-аналітичні матеріали та розробляє рекомендації для органів влади з метою сприяння євроінтеграційним реформам в Україні.

Послуги будуть надаватися в проєкті «Моніторинг та адвокація виконання Додатку XVII-3 про телекомунікаційні послуги в рамках Угоди про асоціацію», що фінансується МФ «Відродження».

Зміст проєкту: Аналіз прогресу України у виконанні Додатку XVII-3 нормативних актів ЄС у таких сферах як телекомунікації, довірчі послуги та електронна комерція. Підготовка рекомендацій для виконання законодавчих та імплементаційних зобов’язань в рамках кожної із сфер з метою моніторингу та адвокації виконання зобов’язань України, визначених у Додатку XVII-3 про телекомунікаційні послуги в рамках Угоди про асоціацію.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ:

Аналіз стану законодавчого регулювання у сфері телекомунікацій (електронних комунікацій) в Україні, включаючи у розрізі його відповідності гармонізованим правилам та стандартам ЄС, з метою вироблення рекомендацій щодо подальшої інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС.

Етапи та опис робіт:

  1. Аналіз ключових елементів розвитку сфери електронних комунікацій, зокрема, розбудови телекомунікаційної інфраструктури, та актуальний стан регулювання сфери електронних комунікацій в Україні в контексті інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС.
  2. Огляд проблемних питань законодавчого регулювання сфери електронних комунікацій в Україні в контексті інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС.
  3. Аналіз прогресу досягнутого в гармонізації та відповідності національного законодавства України правилам та стандартам ЄС, які регулюють сферу електронних комунікацій, у тому числі і в контексті зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також визначення відповідних прогалин.
  4. Підготовка рекомендацій стосовно законодавчого врегулювання основних аспектів регулювання сфери телекомунікацій (електронних комунікацій) в Україні, з огляду на визначені прогалини, а також з урахуванням актуального права ЄС та основних тенденцій розвитку цієї сфери.

Термін виконання робіт: березень – серпень 2021 року (200 годин робочого часу). В рамках конкурсу буде підтримано одну пропозицію, що відповідає технічному завданню і пропонує оптимальне співвідношення ціна-якість.

Просимо направляти заповнену та підписану пропозицію (за зразком) та CV на електронну адресу: press@ucep.org.ua.

Для вашої зручності, в додатку до листа ви можете знайти приклад бланку для заповнення комерційної пропозиції.

Для уточнень просимо звертатись за телефоном +38 067 461 81 80.

Примітки:

  • Пропозиція має бути подана в національній валюті та вказано, чи слід враховувати ПДВ
  • У пропозиції обов’язково повинна бути зазначено термін її дії.

БЛАНК_надання_послуг_експерта_з_телекомунікацій