fbpx

Громадська організація «Український центр європейської політики» (надалі ГО «УЦЄП») оголошує тендер на закупівлю робіт з проведення соціологічного опитування в рамках дослідження ціннісних орієнтацій дорослого населення України.

 

Джерело фінансування закупівлі: За рахунок коштів культурно-мистецького проекту «Світове дослідження цінностей», який фінансується Українським культурним фондом .

Предмет закупівлі: Проведення соціологічного опитування

Термін виконання робіт: червень-липень 2020

Обов’язкові технічні та кваліфікаційні вимоги до предмета закупівлі Документи, які підтверджують відповідність вимогам
Лот 1 Соціологічне опитування має включати всеукраїнське репрезентативне опитування дорослого населення України (віком 18 років і старше) за вибіркою, яка є репрезентативною за статтю, віком, типом і розміром населеного пункту та макрорегіоном. Обсяг вибірки – 1200 респондентів, метод – особисті інтерв’ю вдома у респондента, орієнтовна тривалість інтерв’ю – 40 хвилин
Тендерна пропозиція

Критерії відбору виконавця:

Обов’язкові

 1. Для юр.особи – наявність не менше 2 штатних працівників із освітою в галузі соціальних наук (соціологія, політологія, психологія і дотичні дисципліни) не нижче магістерського рівня (диплом спеціаліста/магістра або кандидата/доктора соціологічних чи політологічних наук, або PhD у галузі соціальних наук),

для фізичної особи-підприємця – наявність диплому про вищу освіту в галузі соціальних наук (соціологія, політологія, психологія і дотичні дисципліни) не нижче магістерського рівня (диплом або бакалавра або спеціаліста/магістра, або кандидата/доктора соціологічних чи політологічних наук, або PhD у галузі соціальних наук)

 1. Для керівника соціологічного опитування (у разі заявки від юридичної особи): не менше 10 років підтвердженого досвіду проведення досліджень громадської думки.
 2. Досвід проведення загальнонаціональних опитувань за вибіркою не менше, ніж 1,200 інтерв’ю.
 3. Наявність власної мережі інтерв’юерів, що здатна працювати в усіх регіонах України (співробітники організації або договори субпідряду).
 4. Потужності для забезпечення не менше 15% особистого або телефонного контролю.

Додаткові

 1. Досвід проведення опитувань в рамках міжнародних дослідницьких проектів та опитувань з тематики ціннісних орієнтацій буде перевагою.
 2. Потужності для проведення опитування з використанням планшетів (computer-assisted personal interviews) будуть перевагою

У разі співпраці кількох дослідницьких центрів має бути надана спільна декларація намірів, засвідчена підписантом кожного з центрів, у якій зазначено розподіл обов’язків і коштів між центрами.

Склад тендерної пропозиції:

 1. Тендерна пропозиція у формі комерційної пропозиції, офіційного листа чи в іншій формі з обов’язковим врахуванням усіх обов’язкових технічних та кваліфікаційних вимог до предмета закупівлі та учасника тендеру.
 2. Зведений бюджет проекту з розбивкою по кожному етапу робіт.
 3. Портфоліо виконаних робіт, яке підтверджує наявність досвіду проведення всеукраїнських соціологічних опитувань за вибіркою не менше 1,200 респондентів.
 4. Резюме основних виконавців проекту та/або перелік консультантів, яких організація / консорціум організацій / фізична особа-підприємець планує залучати в ході вказаного соціологічного опитування.
 5. План-графік виконання робіт.
 6. Копії Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи чи ФОП або Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; Свідоцтва платника ПДВ (за умови реєстрації платником ПДВ); Свідоцтва про сплату єдиного податку; Витяги з реєстрів платників ПДВ та/або платників єдиного податку. Якщо заявка підготовлена від консорціуму — такі документи мають бути надані для кожного з учасників консорціуму.
 7. Будь-які інші документи, що можуть бути корисними для оцінки пропозиції (рекомендаційні листи, свідчення досвіду проведення опитувань з тематики ціннісних орієнтацій, участі в міжнародних дослідницьких проектах, тощо).
 8. Копія документу, що підтверджує членство організації або індивідуального членства (принаймні одного членів консорціуму, якщо заявку подає консорціум) у Соціологічній асоціації України та/або ESOMAR.

Уповноважені особи ГО «УЦЄП», уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:

Додаткову інформацію щодо предмету закупівлі можна отримати за телефоном: +380961013633 Інна Лациба.

 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКАМИ

 1. Учасники мають подавати пропозиції у вигляді сканованих копій документів на електронну адресу: press@ucep.org.ua. Тендерна пропозиція має бути підписана та відсканована у форматі PDF.
 2. До тендерної пропозиції повинні додаватись документи (скановані копії), які посвідчують право такої уповноваженої особи підписувати тендерну пропозицію (наказ про призначення керівника або довіреність).
 3. Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними.
 4. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції несе учасник.
 5. Строк дії тендерної пропозиції повинен становити не менше 8 місяців з дати подання тендерної пропозиції. Якщо строк не зазначений, пропозиція вважатиметься чинною протягом 3 місяців від дати її подання.
 6. До участі у оцінці тендерних пропозицій тендерним комітетом допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам Оголошення.

Підписанням та поданням своєї тендерної пропозиції учасник погоджується з наступним:

 • участь у закупівлі пов’язаних осіб  або ж змова учасників тендеру забороняється (це не поширюється на заявку, подану від консорціуму кількох учасників). У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих ГО «УЦЄП»;
 • відповідно до умов гранту, оплата робіт проводитиметься в період з жовтня по 31 грудня 2020 року та після прийняття робіт і підписання відповідного акту приймання – передачі.

Кінцевий термін приймання тендерних пропозицій від учасників:

18.06.2020, 18 год. 00 хв. за київським часом.

Просимо учасників також повідомити про намір взяти участь у тендері електронним листом до 15.06.2020