fbpx

Громадська організація «Український центр європейської політики» (надалі – ГО «УЦЄП») оголошує тендер на закупівлю робіт з проведення дослідження щодо стану та перспектив приєднання України до Конвенції про спільну транзитну процедуру (Конвенція NCTS).

Джерело фінансування закупівлі: За рахунок коштів проекту «Analytical support and advocacy promotion of AA/DCFTA sectoral reforms», який виконується в рамках програми  Matra European Partnership та фінансується Міністерством закордонних справ Королівства Нідерландів.

Предмет закупівлі

Дослідження щодо стану та перспектив приєднання України до Конвенції про спільну транзитну процедуру (Конвенція NCTS), як це передбачено зобов’язаннями, що містяться в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, направлене на вивчення наступного:

 1. Загальний огляд вимог, які висуваються європейською стороною до країни, яка бажає приєднатися до Конвенції про спільну транзитну процедуру (Конвенція NCTS).
 2. Аналіз стану відповідності системи митного регулювання України вимогам ЄС для країн-кандидатів на участь у Конвенції NCTS (у розрізі зазначених вище аспектів).
 3. Перелік заходів, які мають бути впроваджені Україною для досягнення відповідності вимогам Конвенції NCTS.

Термін виконання робіт:

 • Подання ГО «УЦЄП дослідження не пізніше 22 жовтня 2018 року;

Обов’язкові технічні та кваліфікаційні вимоги до предмета закупівлі

Технічні вимоги: не існує жодних обмежень, однак організація та основні експерти повинні мати значний досвід у галузі державної митної справи, як зазначено нижче.

Кваліфікаційні вимоги: очікується, що Консультант буде консалтинговою чи юридичною фірмою, яка має значний попередній досвід, пов’язаний із аналізом митного законодавства як в Україні, так і в ЄС, та входить до міжнародної мережі юридичних і консалтингових фірм.

Експертна команда Консультанта, як очікується, включатиме ключових експертів у такий спосіб:

(а)  ключовий експерт № 1 (керівник групи, посада не нижче партнера або керівника напрямку у юридичній чи консалтинговій фірмі), досвід роботи в Україні в якості експерта з митного законодавства від 15 років, а також попередній практичний професійний досвід, пов’язаний із митним законодавством. Необхідні навички працювати, спілкуватися та чітко писати, включаючи розробку комплексних юридичних документів, українською та англійською мовами.

(б) ключовий експерт № 2 (старший консультант або аналогічна посада), юрист-практик з досвідом роботи у сфері митного законодавства чи іншій сфері, дотичній до проблематики дослідження, від 5 років. Необхідні навички працювати, спілкуватися та чітко писати, включаючи опрацювання комплексних юридичних документів, українською та англійською мовами.

(с)  ключовий експерт № 3 (консультант або аналогічна посада), з досвідом не менше 4 років роботи експертом в області митного законодавства. Необхідні навички можливість працювати, спілкуватися та чітко писати, включаючи опрацювання комплексних юридичних документів, українською та англійською мовами.

 

Склад тендерної пропозиції:

 1. Тендерна пропозиція у формі комерційної пропозиції, офіційного листа чи в іншій формі з обов’язковим врахуванням усіх обов’язкових технічних та кваліфікаційних вимог до предмета закупівлі та учасника тендеру.
 2. Зведений бюджет проекту з розбивкою по кожному етапу робіт.
 3. Портфоліо виконаних робіт, яке підтверджує наявність попереднього досвіду, пов’язаного із аналізом митного законодавства як в Україні, так і в ЄС.
 4. Резюме основних виконавців проекту та/або перелік консультантів, яких організація планує залучати під час проведення дослідження.
 5. План-графік виконання робіт.
 6. Копії Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи чи ФОП або Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; Свідоцтва платника ПДВ (за умови реєстрації платником ПДВ); Свідоцтва про сплату єдиного податку; Витяги з реєстрів платників ПДВ та/або платників єдиного податку. Якщо тендерну пропозицію подаватиме консорціум — такі документи мають бути надані для кожного з учасників консорціуму.
 7. Будь-які інші документи, що можуть бути корисними для оцінки пропозиції (рекомендаційні листи, тощо).
 8. Копія документу, що підтверджує членство організації (за наявності) у міжнародній мережі юридичних і консалтингових фірм.

Представники ГО «УЦЄП», уповноважені здійснювати комунікацію з учасниками тендеру:

Додаткову інформацію щодо предмету закупівлі та процедурних питань можна отримати за електронною поштою: Наталія Вараніцька, е-mail: nataliia.varanitska@gmail.com .

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКАМИ

 1. Учасники мають подавати тендерні пропозиції у вигляді сканованих копій документів на електронну адресу: press@ucep.org.ua
 2. До тендерної пропозиції повинні додаватись документи (скановані копії), які посвідчують право такої уповноваженої особи підписувати тендерну пропозицію (наказ про призначення керівника або довіреність).
 3. Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними.
 4. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції несе учасник.
 5. Строк дії тендерної пропозиції повинен становити не менше 6 місяців з дати підписання договору. Якщо строк не зазначений, він вважатиметься 6 місяців.
 6. До участі у оцінці тендерних пропозицій тендерним комітетом допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам Оголошення.

Підписанням та поданням своєї тендерної пропозиції учасник погоджується з наступним:

 • участь у закупівлі пов’язаних осіб  або ж змова учасників тендеру забороняється (це не поширюється на заявку, подану від консорціуму кількох учасників). У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих ГО «УЦЄП»;
 • оплата робіт проводитиметься у лютому 2019 року та після прийняття робіт і підписання відповідного акту приймання – передачі.

Кінцевий термін приймання тендерних пропозицій від учасників:

18 вересня 2018 року до 18 год. 00 хв. за київським часом.

Методика обрання переможця тендеру. Спочатку серед поданих тендерних пропозицій Тендерним комітетом відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Оголошенні. З відібраних тендерних пропозицій тендерним комітетом обирається тендерна пропозиція з найнижчою ціною, та учасник, який подав таку тендерну пропозицію, оголошується переможцем конкурсних торгів.

Тендерний комітет залишає за собою право оголосити переможцем учасника конкурсу з вищою ціною, якщо буде прийняте рішення про те, що вища оцінка технічної пропозиції (за досвід виконання подібних проектів, інструменти забезпечення якості даних тощо) цього учасника виправдовує додаткову ціну/вартість послуг.

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться протягом 5 календарних днів, наступних за останнім днем приймання тендерних пропозицій з можливістю подовження цього строку за необхідності письмового уточнення інформації, яка міститься у тендерних пропозиціях, не більше ніж на 2 календарні дні. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам не пізніше 5 календарних днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надіслання відповідних повідомлень всім учасникам конкурсних торгів електронною поштою.