fbpx

В Україні в 2005 році набрав чинності Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків». Тим не менш, через майже 15 років наявними є нерівна представленість жінок і чоловіків на ринку праці загалом та по окремих галузях і посадах, нерівна оплата праці, стереотипи стосовно розподілу обов’язків у доглядовій праці. Крім того, підписання Угоди про асоціацію з ЄС в 2015 році вимагає привести окремі програми на національному рівні у відповідність програмним документам ЄС , як то Директиви 2000/43/ЄС про реалізацію принципу рівного ставлення до осіб незалежно від расової або етнічної належності, 2000/78/ЄC про встановлення загальних правил рівного ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності, 2010/18/ЄС про впровадження переглянутої рамкової угоди щодо батьківської відпустки тощо.

Це дослідження має на меті узагальнити зміни відбулися на ринку праці в Україні з точки зору подолання нерівності за ознакою статі та окреслити проблемні питання, ситуації закріплення і відтворення нерівності. У дослідженні використано порівняння України та Литви, оскільки обидві країни мають досвід переходу від радянської планової економічної системи до ринкової, що в контексті дослідження і порівняння гендерованості ринку праці в обох країнах дає підстави припускати спільні риси в обох країн як у законодавчих ініціативах, так і в сприйнятті питання гендерної не/рівності на ринку праці серед населення.

 

 

Тетяна Костюченко

Соціологиня, дослідниця

 

ЗАВАНТАЖИТИ