fbpx

У 2014 році, підписавши Угоду про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, наша країна зобов’язалась, серед іншого, наблизити національне законодавство у сфері довкілля до законодавства ЄС. Одним з головних заходів реформування сфери є транспонування положень Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди (інтегрований підхід до запобігання забрудненню та його контролю) та запровадити відповідно до цієї Директиви так звані НДТМ — найкращі доступні технології та методи керування (англ. BAT — Best Available Techniques) з урахуванням висновків довідкових документів щодо найкращих доступних технологій та методів керування в ЄС (англ., BREFs — EU Best Best Available Techniques reference documents) в кожну з галузей промисловості.

У зв’язку із здійснюваним саме зараз реформуванням сектору поводження з відходами метою цієї роботи є ознайомити органи державної влади та місцевого самоврядування, екологів та інших спеціалістів у сфері захисту довкілля, а також громадянське суспільство із найкращими доступними технологіями та методами керування для оброблення відходів із особливою увагою до біологічного оброблення.

Обрання саме біологічного оброблення відходів — компостування та анаеробного зброджування — як пріоритетного для втілення в Україні обґрунтовується:

1.превалюванням біовідходів (органічних відходів) у складі твердих побутових відходів (20–60% по масі в залежності від сезону, типу території територіальної громади та житла);

2 розвиненим сектором сільського господарства (за даними Біоенергетичної асоціації України потенціал виробництва біогазу з відходів / побічних продуктів сільського господарства складає 5,8 млрд м3/рік);

3. найнижчим рівнем капіталовкладень та операційних витрат у порівнянні із альтернативними способами оброблення відходів: заводами спалювання відходів та полігонами відходів, які відповідають вимогам екологічної безпеки;

4. економічною доцільністю проектів анаеробного зброджування, у тому числі в довгостроковій перспективі, адже біомаса, до якої відноситься чиста органіка, є відновлюваним джерелом енергії.

 

(довідник із перекладом офіційних документів ЄС)

Яніна Басиста

голова правління ГО “Екосмарт”, спеціаліст у сфері відходів

ЗАВАНТАЖИТИ

 

Документ створено в межах ініціативи «Впровадження європейських практик в управлінні ТПВ», що виконує ГО «Український центр європейської політики» у партнерстві з ГО «Центр громадських та медійних ініціатив» в рамках Глобального проєкту «Підтримка ініціативи з експорту технологій захисту довкілля», що впроваджується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH на замовлення Уряду Німеччини. Інформація та точки зору, висловлені в документі, належать лише авторам та не обов’язково відповідають точці зору Уряду Німеччини, німецької федеральної компанії Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.